Návody

Nachádzate sa tu

Na tejto stránke nájdete:

 • Modulo - návod pre inštaláciu interiérových  dekoratívnych obkladových kameňov na báze sadry.
 • Modulo - návod pre inštaláciu exteriérových dekoratívnych obkladových kameňov na báze cementu/pálenej tehly.
 • EASYBLOCK - Návod
 • EASYFIX - Návod

Modulo - návod pre inštaláciu interiérových  dekoratívnych obkladových kameňov na báze sadry.

Ochranné pomôcky: pracovné rukavice, respirátor, ochranné okuliare

Doporučené pracovné podmienky: Teplota + 5C až + 25C bez dažďa

Material: Mrazuvzdorné lepidlo -doporučujeme lepidlo DECO- FLEX, prípadne flexibilné stavebné lepidlo , škárovacia hmota  mrazuvzdorna- Rustic alebo Soft.

1. Príprava podkladu

 • podklad musí byť suchý, čistý súdržný a dostatočne únosný. Vhodnosť podkladu vzhľadom k hmotnosti dekoratívného kameňa konzultujte s jeho výrobcom či aplikátorom- kontaktujte odborníka.
 • Oškrabte prípadné maľby a nátery, odstráňte staré tapety.
 • Nelepte na nestabilné podklady (drevo, kov, keramika, vlhký podklad), alebo na podklady vystavovanej teplotám nad +50 ° C.
 • Obkladanú plochu je nevhodné natierať s  penetračným náterom.


2. Inštalácia

 • Vytýčte si linky po 50 cm.
 • Nanášanie lepidla sa robí celoplošne tj. lepidlo sa nanesie na celú plochu obkladu.
 • Obklady s rovnomerne nanesenou vrstvou lepidla pritlačte na stenu za použitia horizontálneho pohybu tak, aby lepidlo vyplnilo celú plochu obkladu.
 • Medzi obkladmi vynechávajte priestor  pre prípadné škáry. / Plati pre kamene so škárou/.
 • Nanesené lepidlo presahujúce okraj lepenej časti odstráňte drevenou stierkou. Lepidlo môžete naniesť naviac aj na podklad (napr. zubovou stierkou).
 • Počas celej doby lepenia a následného škárovania obkladu  udržiavajte  obklad čistý a priebežne z jeho povrchu odstraňujte akékoľvek malty a lepidlá, čím zabránite tzv. cementovému výkvetu. 
 • V jednom balení môže byť široké spektrum rozmerov a odtieňov. Odporúčame kombinovať jednotlivé obklady z niekoľkých balení naraz. Pre každú realizáciu odporúčame kúpiť vždy celé množstvo naraz. Pre mnohých dekorov sú k dispozícii rohové diely (informujte sa u predajcu).

3. Úprava veľkosti

Jednotlivé diely možno ľahko rezať pomocou pílky na kov. Pre tvarové prispôsobenie použite rašplu na drevo. Kamene treba chrániť pred lietajúcim prachom. Prípadný prach medzi kamenmi je možné odstrániť štetcom, kefkou alebo vysávačom. Pre tvarové prispôsobenie je možné použiť podla štýlu kameňa štiepací kliešť.

Otvory pre zásuvky, vypínače a pod. vyvŕtajte pomocou segmentovaného vrtáka.

4. Škárovanie

Obklady s hotovou škárou je potrebné obklad ukladať škárou nahor.

 • Podľa dekoru kameňov vyberte typ a farbu škárovacej hmoty. Škárujte 24 hodín po nalepení.
 • Pripravte si škárovaciu hmotu podľa návodu, odstrihnite koniec aplikačného vrecka 2-3 cm podľa šírky škár (súčasť balenia škárovacej hmoty), naplňte sáčok do polovice pripravenou maltou, uzavrite zatočením a tlakom vyplňujte škáry tak, že aplikačný sáčok prdržiavajte otvorom tesne pri stene vo vyplňovanej škáre. 
 • Po  60 min. dôkladne vtlačte škárovaciu maltu do škár pomocou kovovej škárovacej špachtle. Prípadné preplnenie škár maltou nechajte tak a odstraňujte až pri finálnej úprave.
 • Po zaschnutí (cca 1 hod v izbovej teplote) odstráňte prebytočnú maltu pomocou škárovacej špachtle.
 • Pravidelné škáry uhlaďte kovovou škárovacou špachtľou, ostatné napr . kefou.

Nepoužívajte drôtenú kefu ani špongiu.

Odporúčame škárovať po sekciách cca 3m2.

1m² obkladu  sa počíta vrátane škáry 1cm.

5. Ochrana pred nasiakavosťou

Proti nasiakavosti je nutné použiť hydrofóbny impregnačný náter, ktorý zvyšuje životnosť podkladu-Hydron alebo Silicoat.

Do úplného vytvrdnutia lepidla i škárovacej hmoty je nutné obklad chrániť pred mrazom a dažďom!
Každý inštalovaný produkt je považovaný za schválený.
Záruka výrobcu sa vzťahuje iba na náhradu výrobku s podmienkou dodržania návodu pre
inštaláciu  Modulo.

Firma Dakama nezodpovedá za nesprávnu montáž obkladov a neuznáva reklamáciu na obklady po montáži.

Modulo - návod pre inštaláciu exteriérových dekoratívnych obkladových kameňov na báze cementu/pálenej tehly.

Ochranné pomôcky: pracovné rukavice, respirátor, ochranné okuliare

Doporučené pracovné podmienky: Teplota + 5C až + 25C bez dažďa

Material: Mrazuvzdorné lepidlo -doporučujeme lepidlo DECO- FLEX, prípadne flexibilné stavebné lepidlo , škárovacia hmota  mrazuvzdorna- Rustic alebo Soft.

1. Príprava podkladu

 • podklad musí byť suchý, čistý súdržný a dostatočne únosný. Vhodnosť podkladu vzhľadom k hmotnosti dekoratívného kamena konzultujte s jeho výrobcom či aplikátorom- kontaktujte odborníka.
 • Oškrabte prípadné maľby a nátery, odstráňte staré tapety.
 • Nelepte na nestabilné podklady (drevo, kov, keramika, vlhký podklad), alebo na podklady vystavovanej teplotám nad +70 ° C.
 • Obkladanú plochu je nevhodné natierať s  penetračným náterom.

2. Inštalácia

 • Vytýčte si linky po 50 cm.
 • Nanášanie lepidla sa robí celoplošne tj. lepidlo sa nanesie na celú plochu obkladu.
 • Obklady s rovnomerne nanesenou vrstvou lepidla pritlačte na stenu za použitia horizontálneho pohybu tak, aby lepidlo vyplnilo celú plochu obkladu.
 • Medzi obkladmi vynechávajte priestor  pre prípadné škáry. / Plati pre kamene so skarou/.
 • Nanesené lepidlo presahujúce okraj lepenej časti odstráňte drevenou stierkou. Lepidlo môžete naniesť naviac aj na podklad (napr. zubovou stierkou).
 • Počas celej doby lepenia a následného škárovania obkladu  udržiavajte  obklad čistý a priebežne z jeho povrchu odstraňujte akékoľvek malty a lepidlá, čím zabránite tzv. cementovému výkvetu. 
 • V jednom balení môže byť široké spektrum rozmerov a odtieňov. Odporúčame kombinovať jednotlivé obklady z niekoľkých balení naraz. Pre každú realizáciu odporúčame kúpiť vždy celé množstvo naraz.

  Pre mnohých dekorov sú k dispozícii rohové diely (informujte sa u predajcu).

3. Úprava veľkosti

Jednotlivé diely možno ľahko rezať pomocou uhlovej brúsky alebo rezačky obkladu s diamantovým kotúčom. Kamene treba chrániť pred lietajúcim prachom. Prípadný prach medzi kamenmi je možné odstrániť štetcom, kefkou alebo vysávačom. Pre tvarové prispôsobenie je možné použiť podla štýlu kameňa štiepací kliešť.

Otvory pre zásuvky, vypínače a pod. vyvŕtajte pomocou segmentovaného vrtáka.

4. Škárovanie

Obklady s hotovou škárou je potrebné obklad ukladať škárou nahor.

Podľa dekoru kameňov vyberte typ a farbu škárovacej hmoty. Škárujte 24 hodín po nalepení. Pripravte si škárovaciu hmotu podľa návodu, odstrihnite koniec aplikačného vrecka 2-3 cm podľa šírky škár (súčasť balenia škárovacej hmoty), naplňte sáčok do polovice pripravenou maltou, uzavrite zatočením a tlakom vyplňujte škáry tak, že aplikačný sáčok prdržiavajte otvorom tesne pri stene vo vyplňovanej škáre. Po  60 min. dôkladne vtlačte škárovaciu maltu do škár pomocou kovovej škárovacej špachtle. Prípadné preplnenie škár maltou nechajte tak a odstraňujte až pri finálnej úprave. Po zaschnutí (cca 1 hod v izbovej teplote) odstráňte prebytočnú maltu pomocou škárovacej špachtle. Pravidelné škáry uhlaďte kovovou škárovacou špachtľou, ostatné napr . kefou. Nepoužívajte drôtenú kefu ani špongiu. Odporúčame spárovať po sekciách cca 3m2.

1m² obkladu  sa počíta vrátane škáry 1cm.

5. Ochrana pred nasiakavosťou

Proti nasiakavosti je nutné použiť hydrofóbny impregnačný náter, ktorý zvyšuje životnosť podkladu-Hydron alebo Silicoat

Do úplného vytvrdnutia lepidla i škárovacej hmoty je nutné obklad chrániť pred mrazom a dažďom!
Každý inštalovaný produkt je považovaný za schválený.
Záruka výrobcu sa vzťahuje iba na náhradu výrobku s podmienkou dodržania návodu pre
inštaláciu  Modulo.

Firma Dakama nezodpovedá za nesprávnu montáž obkladov a neuznáva reklamáciu na obklady po montáži.

EASYBLOCK - Návod

EASYFIX - Návod